www.menneskeskolen.no


BøkerHei!

"TRYGG-modellen virker! Læring for livet" ISBN 82-02-32239-1

”Menneskeskolen” ISBN 82-02-10998-1

”TRYGG – godt fellesskap, god læring” ISBN 82-02-23567-7

Alle tre utgitt på Cappelens Akademiske Forlag. Alle bøkene er gitt ut i bokklubben ”Bedre Skole”. Bøkene er basert på egne erfaringer, og benytter mange fortellinger fra virkeligheten, for å illustrere teorier.

TRYGG-modellen virker! handler om hvordan drømmen om en god skole for alle kan bli virkelighet. Forfatteren forteller om endringsprosesser i klasserom hvor voksne og barn utvikler seende fellesskap der den enkelte har evne til å se og handle til det beste for individet og for fellesskapet. Boka er en oppfølger til "TRYGG, godt fellesskap – god læring" (2004).

TRYGG – Godt fellesskap, god læring kom ut i 2004 og er nå i 5. opplag. ”TRYGG” gir innsikt i begrepet selvverd, som står i sentrum for arbeidet med å skape gode fellesskap og hjelpe det enkelte individ til å bedre prestasjoner på forskjellige områder. Den innholder tankemodeller som er gode verktøy i arbeidet med å skape positiv kultur. Boken avsluttes med innblikk i en arbeidsmodell som er resultat av utprøving i forskjellige fellesskap, først og fremst fra arbeidet i de vanskelige klassene på forskjellige skoler/klassetrinn.

Menneskeskolen kom ut i 1988 og er nå i 9. opplag. Den beskriver et fellesskap – en ”Menneskeskole” – der hvert enkelt menneske blir sett på som en ressurs, og der fellesskapet bidrar til å gi hver enkelt en mulighet til å forbedre utgaven av seg selv.

Andre bøker, i tillegg til artikler i tidsskrifter er skrevet for Utenriksdepartementet:
- Om Norge i ”Typisk Norsk” – Små kikkehull inn til norsk historie, kultur, geografi og hverdagsliv.
- Om demokrati i ”Naboer i Nord”. Formelt og uformelt demokrati og dialog.
- Om miljøvern i ”Naboer i Nord” og om samarbeid i Barentsregionen i ”Naboer i Nord”
Innholdet i alle bøkene peker på hvordan individ og fellesskap er nært knyttet til hverandre.

 

 Copyright © 2006 Menneskeskolen. Design by oivindilustrasjon.com