www.menneskeskolen.no


Foredrag og Kurs

Samarbeidsmeny:

Appetittvekker/ introduksjon:
Kort innblikk i begrepet ”Selvverd”, og hvordan arbeidet med selvverd gir forståelse for å skape støttende kultur på forskjellige arenaer. (Ca. 45 min) Gruppestørrelsen er ubegrenset.

Foredrag:
Grundig innblikk i begrepet ”Selvverd” og hva forståelsen av selvverd kan gjøre for egen utvikling – selvledelse.
Forståelsen av ”selvverd” gjør arbeidet med å skape et støttende klima i fellesskapene lettere.
Foredragene inneholder fortellinger, de såre fortellingene og de som viser frodighet og humor.
Foredraget henvender seg til ledere på alle nivåer, ”selvledelse” – ledelse av seg selv, til forelder som ledere overfor barn, til lærer som leder i forhold til elever og foreldre, og til ledere av bedrifter og organisasjoner – alle nivåer der det er viktig å få mennesker til å fungere godt sammen. (2 ½ - 3t.) Gruppestørrelsen er ubegrenset.

Praktisering:
Etter foredraget kan arbeidsmåten praktiseres i grupper på inntil 30 personer.
(Passer for seminarer på 1 – 3 dager)

Oppfølging:
Arbeidsmåten innføres og kan følges opp over avtalt tid.
For eksempel ved å trene på arbeidsmetoden – TRYGG-modellen – direkte i klasser/grupper/personaler, og videreføre arbeidet gjennom veiledning til avtalt tid.
Avtale om resultatoppnåelse før oppfølgingen avsluttes.
I klasser kan målet være tilpasset opplæring og læringsstrategier som passer den enkelte.

Bøkene kan benyttes som støtte i arbeidet.


 

 


Copyright © 2006 Menneskeskolen. Design by oivindilustrasjon.com