www.menneskeskolen.no


Nyheter

NY BOK: TRYGG-modellen virker! Læring for livet.
Min nye bok kommer ut i slutten av mai måned 2010.
2010 er et år som preges av mange tilbakemeldinger fra skoler og andre miljøer som arbeider med TRYGG-modellen. Noen av resultatene beskrives i ny bok: TRYGG-modellen virker! Læring for livet. Det er spesielt spennende med Veståsen skole i Gjerdrum som mottar statlige midler for å følge opp TRYGG-arbeidet i en fireårsperiode. Vi er godt i gang! I Akershus er det nå skoler som tar kontakt med hverandre for å utveksle erfaringer og inspirere i TRYGG-arbeidet; mange positive prosesser er i gang.

Jeg fortsetter med videreutdanning i Frankrike en måned hver høst. Nå er det 8.året med ”EXPRESSION THEATRALE” en College Internationale de Cannes.

TRYGG
Tilbakemeldingene fra steder som arbeider etter TRYGG-modellen kommer strømmende, og det gjør meg optimistisk.
De og jeg ser at det nytter. Mine viktigste erfaringer, får jeg fra de skolene der jeg "bor" og arbeider konsentrert i en uke.
Da jobber jeg med elever i skoletiden, med ansatte på etermiddagene og med foreldre på kveldene. En konsentrert arbeidsuke på alle tre arenaene starter alltid positive prosesser, og når jeg er tilbake etter noen måneder, så har det skjedd store forandringer med læringsmiljøet.

Global Medical Support
TRYGG arbeidet fungerer alle steder der mennesker skal skape noe sammen, så jeg får oppdrag i mange forskjellige yrkesgrupper.
Nå er jeg i gang med TRYGG arbeidet med oppfølging i "Global Medical Support".

"Naboer i Nord"
Lanseringen av "Naboer i Nord" foregikk i september 2007. Det var en vellykket presentasjon for skolefolk i Murmansk og Apatity.
Det er ikke avklart om skoleprosjektet skal utvides.
Høsten 2007 og våren 2008 har dreid seg mye om ukesprosjekt ved enkeltskoler. Intens arbeid - elever på formiddagen, ansatte på ettermiddagen og foreldre om kvelden. Det skaper optimisme når vi ser virkning av en slik uke!
Jeg har nå gleden av å komme tilbake til skoler for å oppleve hva som har skjedd siden sist, og det er oppløftende resultater.
Ny referanse etter en ukes arbeid i april 2008, er Rindal kommune i Nordmøre.

Har også vært i Frankrike der jeg har vært student i 6 uker. Dette er femte året jeg studerer fransk språk og teaterarbeid ved College Internationale de Cannes.

Utenriksdepartementet
Nå har jeg hatt fire oppdrag for Utenriksdepartementet. Det siste handlet om samarbeid i Barentsregionen, om miljøvern og om demokrati/dialog, og var rettet mot elever (ca. 16 års alder) i Russland. Stor utfordring og veldig inspirerende.

Jeg har deltatt på en annerledes konferanse: Kunsten å være modig!
Arrangører var "Tore Holtskog & Co" og stiftelsen/forlaget "FLUX" Det var morsomt og tankevekkende.

Foredrag ved Nic Wals institutt.
Jeg har hatt en stor utfordring og stor glede av å ha innledningsforedrag til et nytt studium ved Nic Wals institutt.
Studiet: Praktisk - pedagogisk seminar for klinikere med undervisningsoppgaver.
Deltakerne er: Psykologer, spesialsykepleiere, leger, sosionomer og barnevernspedagoger.
Svært viktig for meg å få anerkjennelse for mine tanker og mitt arbeid fra personer med så stor erfaring og store kunnskaper om mennesker som sliter.
Det gir meg enda mer inspirasjon til å fortsette med TRYGG - arbeidet.

Jeg varierer mitt engasjement fra foredrag på fra 1 til flere timer, personalseminarer og praktisk arbeid med TRYGG- modellen i forskjellige miljøer.

Foredrag ved Ullersmo kretsfengsel.
Jeg har hatt foredrag for innsatte og ansatte ved Ullersmo kretsfengsel. Målgruppen var fedre som møter sine barn på permisjoner og som skal møte dem etter endt soning.
Det var en stor opplevelse for meg å få møte tillit fra disse fedrene.

Etter foredraget for innsatte og ansatte ved Ullersmo Landsfengsel, har jeg videreført arbeidet med TRYGG-modellen.
De innsatte fikk stor påvirkning på valg av tema, som skulle rette seg mot rollen som pappa.
Jeg fikk igjen bekreftet at kvaliteter i fellesskapene kommer den enkelte til gode. Lærerikt for oss alle og jeg kjenner stor takknemmelighet for den tilliten de innsatte og ansatte viser meg.


 

 


Copyright © 2006 Menneskeskolen. Design by oivindilustrasjon.com