www.menneskeskolen.no


Om Brit Neumann

Brit Neumann

Leder av eget firma som tilbyr foredrag, kurs, praktisering av arbeidsmåte og oppfølging over tid. ”Ledelse betyr for meg å arbeide for å skape en sunn kultur, slik at medarbeidere og utøvere får gode arbeidsforhold, og menneskelige ressurser frigjøres.”

Brit har holdt mer enn 1000 foredrag og kurs alle landets fylker og utgitt 2 bøker som brukes aktivt i videre arbeid der hun har bidratt til oppstart av endringsprosesser. Hun har mottatt mange rosende omtaler og får til stadighet
tilbakemeldinger fra ”disipler” som ser resultatene komme.Hun har erfaring som leder på en rekke områder:


- Idrettsleder/coach for konkurranseturnere på nasjonalt nivå.
- Lærer.
- Rektor i 15 år.
- Utenriksdepartementet: Prosjektleder med ansvar for innhold og gjennomføring for: ”Typisk Norsk” 1992 – 93.
- Undervisningsopplegg for ungdomsskoleelever i Danmark.
- Prosjekt ”Naboer i Nord” for ungdomsskoleelever og elever i Videregående skole i Latvia 96/97
- Prosjekt ”Naboer i Nord” for ungdomsskoleelever i Nord Vest Russland.
- Prosjektleder for planarbeid i Eidsvoll kommune.
- Mor til fire barn.

Arbeidsmodellene er utviklet underveis og prøvd ut i mange miljøer:

- Skoler på alle nivåer.
- De vanskelige klassene for å endre destruktivt miljø
- De godt fungerende klassene for å se hvordan klassemiljøet kan fremme individuelle prestasjoner på mange områder.
- Voksengrupper
- Skolepersonale
- Bedrifter
- Styrer
- Organisasjoner
- Offentlige etater
- Foreldre

I tillegg til den formelle utdannelsen fra Norges Idrettshøyskole og Lærerhøyskolen, har Brit gjennomført en rekke kurs og sertifiseringer innen fagfeltet:

- Lederkurs for skoleledere - LUIS.
- Kurs i ledelse, coaching og mentoring over en periode på to ganger tre år arrangert av Karin og Egil Hjertaker.
- ”Personality Fitness Training Leader” ved John L. Hart, Ph.D. President, I.S.P.I. En ukes intensivkurs påfulgt av seminarer i 10 år.
- Konflikthåndtering – ”Elevmegling”
- ”CPS (Creative Problem Solving)”, ”Involveringspedagogikk” - kurs og sertifikat.
- Sertifie – ”EXPRESSION THEATRALE” – en College International De Cannes.
(Skolering i fremføring av budskap)

Erfaringene er beskrevet i hennes bøker.

 


Copyright © 2006 Menneskeskolen. Design by oivindilustrasjon.com