www.menneskeskolen.no


Referanser

Uttalelser fra kunder :
Eilert Sundt videregående skole: "Brit Neumann snakket om selvverd og trivsel i tre timer for elever og lærere ved skolen. Både elever og lærere mener at foredraget ble en stor suksess”

Videregående skoler i Kristiansand: ”Du begeistret en stor gruppe elever og lærere med ditt heldagsseminar..”

Etter foredrag på konferanse for KS Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane:
”Eg har no oppsummert evalueringsskjemaene. Praktisk talt alle har ført opp ”Brit Neumann” under teksten ”Eg likte best”

Etter kurs for Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane: ”Tusen takk for flott oppleving i Loen.
Du må vere ei av desse naturgåvene, som like gjerne kunne arbeidd på teaterscena som klassescene! –”

Etter kveldskurs for foreldre og personalet: ”Tusen takk for flott og lærerik kveld. Både personalet og foreldrene var begeistret. Det gav oss et løft til videre satsning.

Fra nettverksdeltakere ledet av Brit Neumann: "En hilsen til verdens beste inspirator, du er positiv, engasjerende og dyktig. Lykke til videre!"

Etter kursdag med personalet, praktisering av TRYGG – modellen og veiledning av rektor over et år: ”Du har endret vårt arbeidsklima. Nå samarbeider vi, møter utfordringer og løser det vi kalte problemer”

Uttalelse etter prosjektledelse for Utenriksdepartementet: ” Neumann var ansvarlig for ideùtvikling og pedagogisk tilrettelegging av materiell, herunder produksjon av tre undervisningshefter, video og musikkassett. Samarbeidet med Brit Neumann har vært meget behagelig og av uvurderlig betydning for gjennomføring av prosjektet." Ved Geir Grung, Ekspedisjonssjef.


Reaksjon på bøker:

Fra rektor på en videregående skole: "Denne helga har jeg brukt til å lese TRYGG. - Her jeg sitter, er jeg ganske ”høy” og full av tanker. Dette er en begivenhet! Takker deg veldig for boka."

Fra ”Utdanning” (Undervisningsforbundets magasin): "Et sentralt begrep hos Brit Neumann er – oppførselshandikap - Hun mener at barn med mangelfull evne til å omgås andre har et stort handikap – Ingen som blir møtt med avvisning, stigmatisering og fordømmelse kan utvikle en sunn sosial kompetanse."

Fra ”Spesialpedagogikk nr. 10 2004: "I en tid der individualisme settes høyt, er det viktig at en blir minnet på hvor viktig fellesskap er for individuell utvikling."

Fra ”Skole Magasinet”: "Enkelte pedagogiske bøker leser du etter pålegg fra rektor eller i forbindelse med studier. Andre titter du i en lørdags formiddag uten å klare å legge den fra deg. TRYGG tilhører sistnevnte kategori."

”Farsund Avis”: "Trygghet og selvverd er svært sentrale innfallsvinkler til læring. Det er et faktum at all læring er avhengig av et godt fellesskap."

Fra ”Romerikes Blad”: "Hun tør å si – Man må øve opp kjærlighetsevnen så man greier å være glad i de ungene det er vanskelig å like"

Fra ”Eidsvoll Blad”: "Den er så varm, så klok, så forståelsesfull og full av innsikt, at hvis samfunnet, og ikke bare skolen, kunne leve mer etter TRYGG-modellen, ville verden bli et bedre sted for mange."

Andre referanser:
- Gudmar Eikenes, skolefaglig ansvarlig i Gloppen kommune.
- Roger Amundsen, lærer ved kirkenes skole.
- Jorunn Jensen, skolesjef på Nesodden.


 

 


Copyright © 2006 Menneskeskolen. Design by oivindilustrasjon.com